Održavanje i oštećenja sajle na bicikli

Sajla na bicikli je satavni deo više različitih mehanzma. Koriste za prenos komandi mehnizmima u kojem su u sklopu kao na primer menjač brzina, kočnice itd. Uglamvnom se koristi sajla debljine 1,2mm.

debljina sajle
debljina sajle

Da bi se produžio vek trajanja sajle pre postavljanja je poželjno podmazati tavotnom mašću. Na početku savke sezone ili jednom godišnje sipati ulje u bužir (omotač) i pri vršenju ove operacije sajla treba da radi kako bi se celom dužinom podmazala. Posebno su osetljive nagle krivine i ulazak i izlazak iz bužira. Kvar se obično ogleda u tome da se deo sajle pokida pa ove pokidane niti ne dozvoljavaju rukovanje, ređe sajla bez ovog predznaka pukne.

Vek trajanja sajle na bicikli je od 5 do 10 godina na ovo jako utiče održavanje i dali je pod uticaju kiše ili vlage.

Zamena sajle na bicikli

Ovde će biti opisan princip zamene sajle zadnje kočnice, ali isti je principkod zamena svih ostalih sajli na bicikli.

Kada menjate komplet sajlu sa bužirom princip je isti samo što ne provračite samu sajli več kompletnu sajlu sa bužirom i krajevi su opično već napravljeni.

Vađenje sajle bicikle

Da bismo izvadili sajlu prvo moramo da oslobodimo kraj koji je zašarafljen. Za ovo nam je obično potreban ključ 8. Sledeći korak je da sajlu izvučemo iz regulatora zategnutosti i ostalih elemenata sve do bužira. Sada na drugom kraju bužira povučemo malo sajlu 2-4 cm. Oslabađamo i drugi kraj. Pošto su oba kraja slobodna povlačimo onaj kraj koji ima graničnik. Nemojte je izvlačiti golim rukama da se nebi posekli, koristite klešta ili neku drugi zaštitu.

Postavljanje sajle

Pre postavljanja sajle potrebo je proveriti bužir dali je negde oštrećen. Sajlu namazati tavonnom mašču. Kraj sajle koji uguravamo obično pri sečenju nije najidealniji pa ga je potrebno uvrtiti rukom. Sajlu nežno uguravamo u bužiri vrtimo postepeno u smeru u kojem je i sajla uvrčene. Kada naiđe na prepreku, a neće da ide dalje vrtenjem, malo je povučemo nazad i opet pokušamo.

Pravljenja kraja sajle

Ako imate originalnu sajlu na njoj postoji već napravljen kraj. Kraj sajle se najbolje pravi topljenjem olova na kraju. Opisaču vam drugu primitivniju metodu. Za ovo je potrebno neka mala stegica, ja kristim klemnicu iz grla sijalice. Ovu stegicu postavim na kraj sajle i zalemi se stegica kako bi bolje držala. Nravno potrebno je pre postavljanja stege i lemljnja odmastiti ovaj deo. Višak kraja sajle posle stegice odsečemo.

Postavljanje krajeva sajle

Kraj kod ručice se postavlja prvo. Ručica se otvoti i u žljeb se umetne sajla sa svojim zadebljanim krajom. Sajla se drži zategnuta prilikom vraćanja ručice u normalan polažaj. Svi elementi oko ručice treba da su na svom mestu. Povlači se sajla na drugom kraju bužira. Pa se postavlja zadnji deo sajle pazeči da prođe kroz sve elemente kao je bila: opruge, zatezače i td.

Sajla se zateže i zašarafljuje joj se kraj. Uređaj treba da bude u polažaju kao komanda tj. ne pritisnuta ručica kočnice popuštene(ne preterano) papuče kočnice li menjač u prvoj brizni i ručica i lanac. Pošto je sajla postavljena sledi fino štelovanje sajle, a ono se može vršiti na oba ili samo na jednom kraju sajle. Šteluje se na šarafu rukom, a ako nije moguče možemo se poslužiti kleštima.

Pročitajte neke druge tekstve u vezi Bicikla.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *