Vađenje bakra iz rotora elektromotora radi reciklaže

Rastavljače rotora elektromotora radi recilaže ima za cillj odvajanj različith metala jedno od drugog. Odvajanje ima kako ekonomsku tako i ekološku vrednost. Ekonomsku jer na otkpnom mestu otpada otkupna cena je višestruka veća za materijale posebo nego ne rastavljene. Ekološka jer se ne zagađuje okolina bacanjem u smeče i manje je rude potrebno vaditi iz zemlje pa se ovi materijali opet tope u livnicama i koriste.

Rotor erlekromotora se sastoji od bakara i gvožđa. Bakar iz rotora je lakiran i premazan nekom materijom kako bi bio čvrst i stabilan pri rotaciji pa je odvajanje na komponente malo teže.  Nažalost najednostavniji način rastavljanja je paljenje rotora elektro motora.

Prvi korak odvajanja bakra

Potrebno je bakar zaseči do središnje cevi u celom obimu. Sečemo ga sa strane gde je kolektor kako bi kad spalimo mogli izvuči žicu. Sa strane kolektora odvojiti bakarne pločice. Možemo seči fleksom tanja ploča ili ručnom pilom, kleštima je mnogo teže.

Drugi korak

Da bi odvojili bakar sa rotora potrebno ga je spaliti u vatri. Vatra treba da je normalna ne prejaka – kovača da se nebi ottopio.

rotori u vatri
rotori u vatri

Treči korak vađenja sa rotora elektro morora

Kad se ohladio rotor sa suprotne strane od koje smo sekli bakar izvlačimo. Može se desiti da prvih par komada teže izađe, ali ostatak lako se izvlači. Ovo su duži komadi.

Kraći komadi žica su spojeni sa pločama bakra na kolektoru rotora. Ove ploče bakra sa kolektora može se desiti da se same odvoje bez problema, a  mogu i teško da se odvajaju onda šrafcigerom ispod njih podupremo i odvojimo ih od metalnog dela.

Materijal za reciklažu

Pošto smo koristili metodu spaljivanja na otkupnim stanicama znaju praviti problem zbog zaostalg pepele i gara pa je potrebno bakar protrest da pepeo i gar otpadne.

Od elektro rotoa za reciklažu u masi najviše ima gvožđa, a bakra ima samo 10-20%.

izvadjena bakarna zica
izvadjena bakarna zica

Pogledajte naše druge postove raspravljanju radi reciklaže: klikni ovde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *