Vađenje bakra iz rotora elektromotora radi reciklaže

Rastavljače rotora elektromotora radi reciklaže ima za cilj odvajane različitih metala jedno od drugog. Odvajanje ima kako ekonomsku tako i ekološku vrednost. Ekonomsku, jer na otkopnom mestu otpada, otkupna cena je višestruka veća za materijale posebno, nego ne rastavljene. Ekološka, jer se ne zagađuje okolina bacanjem u smrče i manje je rude potrebno vaditi iz zemlje pa se ovi materijali opet tope u livnicama i koriste.

Rotor elektromotora se sastoji od bakara i gvožđa. Bakar iz rotora je lakiran i premazan nekom materijom kako bi bio čvrst i stabilan pri rotaciji pa je odvajanje na komponente malo teže.  Nažalost najnejednostavniji način rastavljanja je paljenje rotora elektro motora.

Prvi korak odvajanja bakra

Potrebno je bakar zaseći do središnje cevi u celom obimu. Sečemo ga sa strane gde je kolektor kako bi kad spalimo mogli izvući žicu. Sa strane kolektora odvojiti bakarne pločice. Možemo seči fleksom tanja ploča ili ručnom pilom, kleštima je mnogo teže.

Drugi korak

Da bi odvojili bakar sa rotora potrebno ga je spaliti u vatri. Vatra treba da je normalna ne prejaka – kovača da se ne bi otopio.

rotori u vatri
rotori u vatri

Treći korak vađenja sa rotora elektro motora

Kad se ohladio rotor sa suprotne strane od koje smo sekli bakar izvlačimo. Može se desiti da prvih par komada teže izađe, ali ostatak lako se izvlači. Ovo su duži komadi.

Kraći komadi žica su spojeni sa pločama bakra na kolektoru rotora. Ove ploče bakra sa kolektora može se desiti da se same odvoje bez problema, a  mogu i teško da se odvajaju onda šrafcigerom ispod njih podupremo i odvojimo ih od metalnog dela.

Materijal za reciklažu

Pošto smo koristili metodu spaljivanja na otkupnim stanicama znaju praviti problem zbog zaostalog pepele i gara pa je potrebno bakar protresti da pepeo i gar otpadne.

Od elektro rotatora za reciklažu u masi najviše ima gvožđa, a bakra ima samo 10-20%.

izvadjena bakarna zica
izvađena bakarna žica

Pogledajte naše druge postove raspravljanju radi reciklaže: klikni ovde

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.