Toner ili kertridž su potrošni delovi štampača. Da bi izvadili toner potrebno je da je štampač uključen kao i sam kompjuter. Štampač ne treba da radi tj. da štampa listove. Postoje modeli sa skenerom ili bez tj, kopir mašine postupak je isti i za njih.

Neki štampači imaju na sebi komandu za vađenje tonera, a neki nemaju postupak je isti iako je komanda zadana ili nije.

Razlikujemo štampače po vrsti tonera a to su laserski i InJekt.

Vađenje tonera laserskog štampača

Na komadnoj tabli ako imamo funkciju vađenja tonera, zadajemo je.

Kada imamo skener u sklopu štampača, potrebo je poklopac po poklopac da dižemo. Prvo sam poklopac za skeniranje pa podnožje skenera.

Kod štampača bez skenera na sastavu odvajamo povlačenjem gornjeg dela nagore,

Došli smo do samog tonera. Toner u sredini ima mesto za hvatanje i izvlači se tako da paralelno klizi sa obe strane iz štampača.

Sa novim tonerom smo dobili uputstvo za postavljanja.

Vađenje ketriđža kod InJekt štampača

I ovde važe početne osnovne upute kao i za sve ostale štampače.

Potrebno je otvoriti deo gde štampač štampa tj, gde se ketriđži nalaze. Po otvaranju štampač će početi da bruji i postaviti ketriđe na sredinu. Imamo modele štampača koji imaju dva ketriđa, a to je slučaj kad je štampač u boji. Ketriđž je potrebno otkačiti od držeća. Obično zadnji deo ketriča se stisne nadole. Ovim smo oslobodili ketriđž od držača i pod tim kosim uglom vadimo napolje.

Ketriđž se stavlja ili vraća u štampač na suprotan način od vađenje.

Štampač će odraditi kalibraciju i pokretanje mastila iz ketriđa tj. brujale jedno kratko vreme.

Pročitajte neki drugi tekst o štampačima.

diyany.net Početna » Blog B » Kuća » Domaćinstvo » Kućni aparati » Vađenje tonera štampača

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.