Razlozi za vađenje osovine točka na bicikli

Ponekad je potrebo osovinu izvaditi skroz izvaditi, a ponekad samo namestiti odstojanja kako bi pravilno ulegla u žljebove rama. Kada matice nisu dobro stegnute može doći do pomeranja osvine pa je potrebno doštelavanje. Navoji na osovini kod dela koji ide u žljebove rama se često oštete.

Ležajeve je potrebno zameniti ili podmatat jer točak se ne kotrlja lako.

Redak je razlog jpopravke da se osovina istroši ili iskrivi.

Potreban alat

Od alata su nam potrebni vilasti ili okasti ključevi 15, 17, dok kluč 13 mora biti vilasti. Sve ključeve bi trebalo da imamo u paru kako bi se držala kontra prilikom odvrtanja. Može da nam posluži umesto svih ovih alata i univerzalni ključ.

univerzalni ključ
univerzalni ključ

Postupak rastavljana

Da bismo izvadili ili naštelovali osovinu točka bicikle ili podmazali ležaj potrebno je da izvadimo točak iz rama. Zbog vađenja osvinu nije potrebno da skinemo lančanik, ali je pristup delovima lakši.

Svaki šaraf sa jedne strane točka nalazi se i sa druge strane. Isti je princip i redosled kod prednjeg točka i zadnjeg točka. Razlika je što su svi delovi na prednjem točku simetrično udaljeni, a na zadnjem točku delovi su pomereni za debljinu zubčanika sa jedne strane.

Radi vađenja osovine dovoljno je da skinemo matice samo sa jedne strane. Prtvo skidamo šaraf koji drži točak pričščen za ram bicikle.

Kad mo ovo uradili sledi matica koja drži kontru kako nebi se odvrtili matice koje drže ležaj.

Sa strane zubčanika se nalazi navlaka koja se samo svuče. Posle ovo sledi odvtanje matice koja drži štitnik i ležaj. Ova matica se može odvrteti samo vilastim ključem 13.

Sad možemo izvaditi osovinu da ne diramo sigurnosni presten i ležaj. Preporuka je da kad smo već sve rastavili da izvadimo ležaj i podmažemo.

Podmazivanje i satavljanje

Pre podmazivanja je potrebo sve delove dobro izbrisati i očistiti od prljavštine i stare masti. Podmazujemo tavotnom masti. Ne možemo prenapuniti tj. prenamazati jer sav višak masti će biti izguran, ali ne treba preterivati.

Deo gde se postavlja ležaj treba dobro podmazati.

Na osovini možmo navrtiti sve matice sa jedne strane ili ih po postavljanu osovine postavljati. Odstojanje matica na osovini je bitno kako bi pri samom kraju postavljanja točka u ram bicikle bio lak.

Postavljanje osovine
Postavljanje osovine

Pri priteznju prve matice koja drži ležaj ne steže se maksimalno nego tek da ne koči točak pri vrtenju na osovini.

Ostale matice se redovno stežu i postupak je suprotan od rastavljanja.

Poročitajte neki drugi tekst o održavanju bicikla.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *