Upotreba lanca na testeri za drva

Veličina lanca na motornoj testeri zavisi od lančanika na pili i označava se u colima, a dužina zavisi od veličine mača i može se iskazati u boju komada zubaca za seču.

Oštrenje lanca motornoj pili

Pretvorljivo je zubce za seču oštriti makar ručno posle svakog tanka.

Kad pri seči, pila teško pila ili ostavlja crni tag na mestu sečenja, potrebno je naoštriti lanac pile za drva.

Za ručno oštrenje lanca kopisti se okrugla turpija koja je takve dimenzije da taman ulazi u procep zubac za seču. Oštri se od spolja prema unutra pod odrađenim uglom, Ugao oštrenja je jako bitan i on mora da je paralelan sa u vertikalno delu sa crtom na lancu. Ova crta na lancu je ujedno i graničnik do koje se može koristiti lanac.  U vertikalno delu treba da prati putanju oštrice tj, izdignut za oko 25º, a horizontalno 45º.  Na turpiji za ručno oštrenje lanca zubci idu u polukrug taka da uvrtanje turpije nije neophodno, a ali pomaže u držanju prava i boljeg oštrenja. Ručnim oštrenjem se može oštrije naoštriti zubci od mašinskog i manje se skida od mašinskog, ali mašinski se ugao oštrenja može popraviti. Posle 3-5 ručnog oštrenja se preporučuje mašinsko oštrenje lanca pile za seču drva.

Kada se zubac za seku izjenači ili prolži visini graničmika ispred, potrebno je grančnik odbrusiti.

Zategnutost lanca

Lanac motorne pile se vremenom isteže i on ne treba da je pri upotrebi zategnut tako da koči, a ne sme da bude previše labav na sredini mača ne sme da se spusti više od 10-20mm. Lanac se zateže na zatezaču, obično šrafcigerom.

Skraćivanje lanca

Kada se lanac ne može više zategnuti na zatezaču, a zubci za seču nisu istrošeni može se skratiti. Skraćuje se tako što se odbrusi ili oturpija jedan kraj klina, pa se rastavi. Pa oturpijamo sledeći kraj, ali pazimo da uzmemo jedan set tj, proveravamo donji deo lanca. Ne sme da bude razlike u rastojanju donjih zubaca lanca.

turpijanje lanca
turpijanje lanca

Kada smo stavili lanac jednostavnim udaranjem nitne čekićem zatvaramo lanac i nitujemo.

Lanac se može maksimalno 1 skratiti, jer posle hod lanca na lančaniku ne odgovara.

Pročitajte više o motornim testerama i seči OVDE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *