Vodovodnog

Rastavljanje spoljašnjeg klima uređaja

Razlozi rastavljanja spoljnog dela klime uređaja Spoljni uređaj klime nalazi napolju najpodložniji je ekstremnom prljanj. Pošto ovde ima vlage i uvek je toplo pogodno je za razvijanje inskata kao što…

Continue Reading

Popravka slavine za vodu

Vrste kvarova Postoji više načina na koje funkcionišu slavine za vodu. Ovde će biti opisan model slavine sa jedmom ručicom za toplu i hladnu vodu. Kvarovi na ovim slavinama nastaju…

Continue Reading

Pokvarena veš mašina, neće da se pokrene

Simtomi koje pokazuje pokvarena veš mašina Mašina za prenje veša kad se stisne dugme za uključivanje rada, ne radi ništa, a kontrolna lampica da je uključena veš mašina svetli. Trebala…

Continue Reading

Dogradnja vodovodnog i kanalizacijonog priključka

Dogradnja vodovodnog priključka Planiranje i potrebe Kod izgradnje ili rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže jako je bitno da se predvide priključci koji će biti potrebni u kasnijem periodu. Izmena i…

Continue Reading