Pare

Rastavljanje elektro delova radi reciklaže, vađenje bakra

Razlozi za rastavljanje i recikliranje Električni uređaji u domaćinstvu i autu nas okružuju sve više. Njihov vek trajanja sve kraći, a popravka nije uvek opcija, jer je cena rad majstora…

Continue Reading