Krečenje

Rastavljanje elektro prekidača, utičnica, rasvete radi krečenja i sl.

Zašto rastavljati prekidače, utičnice … Prilikom krečenja najedetaljnije se može obraditi zid, ako se skinu prekidači, utičnica i td. Mora se obratiti pažna prilikom rastavljanja da se nebi oštetili delovi…

Continue Reading