Rastavljanje statora elektromotora radi reciklaže

Rastavljače statora elektromotora radi reciklaže ima za cilj odvajana različitih metala jedno od drugog. Ovo ima kako ekonomsku tako i ekološku vrednost. Ekonomsku jer na otpadu otkupna cena je višestruka veća za materijale posebno nego ne rastavljene. Ekološka jer se ne zagađuje okolina i manje rude potrebno vaditi iz zemlje se ove materijale opet tope u livnicama i koriste.

Delovi i elementi za recikliranje

Stator elektromotora se sastoji od kućišta koje može biti od tanjeg lima ili livenog gvožđa. Unutrašnjost statora se sastoji od namotaja žice koja je obično od bakra a ređe od aluminija. Postoje statori koji nemaju namotaj žice već umesto nje imaju magnet. Namotaj žice je namotan koko limenih ploča koje su spojene u celinu ili oko odlivka.

Uklanjanje kućišta

Držač četkica i štitnik za kolektor je od livenog gvožđa i on se jednostavno odšrafi i ukloni. Iz njega se jednostavno izbije kuglični ležaj.

Kućište od lima najbrže i najjednostavnije je ukloniti rasecanjem fleksom uzdužno pa se onda malo raširi kućište i sredina jednostavno ispadne.

Kućište od liva se isto uzdužno seče možemo koristiti fleks a možemo koristiti i ručni sekač.

Ako je kučište od nekog drugog metala može da se kučište da se deformiše i tako središnji deo ispadne.

Odvajanje bakarne žice

Žica koja je obmotana se na jednom strani se seče. Možemo je seči makazama ili fleksom. Većih statora elektro motora sečemo je tako da se ceo deo odvoji sa te strane i najbolje je fleksoam. Kod manjih elektro motora presecamo je na sredini i to najbolje kleštima. Kod manjih statora elektro motora posle presecanja sa suprotne strane izvlačimo žicu. Vađenje žice kod većih elektromotora ide isto sa suprotne strane i vadimo namotaj po namotaj. Koristimo neku polugu za vađenje, a možemo i pomoći udaranjem žice sa suprotne strane samo ne šiljastim predmetom.

Druga solucije

Postoje statori elektro motora koje se lako rastavljaju, a postoje i oni koje je teško rastaviti pogotovo ako su se pregrevali u toku rada pa se lak i drugi materijali topli. U ovakvim situacijama kako bi olakšali sve ove prethodne procese stator spalimo u vatri. Posle spaljivanja rastavljanje je mnogo lakše.

Pogledajte naše druge postove raspravljanju radi reciklaže: klikni ovde

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.