Osnovni delovi kompresora

Uređaj u kom se sabija vazduh može biti klipni, turbinski ili neke druge izvedbe. Od ovog urešaja zavisi koji se pritisak može proizvesti i kolčina u kom vremenu.

Motor koji pokreće uređaj za sabijanje vazduha, a on može biti elektro motor, dizel motor, benzinski motor ili neki drugi motor.

Prenos između ova dva takođe može biti izveden kardanski, kaišom ili neki drugi naćin.

Rezervoar koji podnosi veći pritisak u kom se skuplja sabijen vazduh.

Automat koji reguliše rad motora u zavisnosti od pritiska u rezervoaru. Ovaj automat može i da reguliše izlani pritisak iz rezervoara. Manometri koji mere i pokazuju pritisak u boci kao i manometar koji pokazuje pritisak pri izlazu.

Creva kojima se spajau gore navredeni elementi, kako bi se provodio vazduh pod pritiskom.

I električni kablovi.

Rucno pravljen kompresor
Rucno pravljen kompresor

Kompresor od motora frižidera ili zamrzivača

motor zamrzivača
motor zamrzivača

Ovo je u stvari mali kompresor koji može da daje zbijeni vazduh bez dodavanja gore navedenih komponenti. Ovako sam bez pratečiih elemenata je slab kompresor, sa kojim se može napumpati guma za biciklu za oko 10min.

Dodavanje rezervoara na ovaj komprsor povećava se zapremina vazduha. Ovaj kompresr može da nagura pritisak do 6 bara, sa rezervoarom od 40l napujenim i pri radu može da daje konstantan pritisak od 3,5 bra kolio je mnimum potrebno za farbanje 10-tak minuta.

Dodavanje automata reguliše se izlazni pritisak kao i kada da stane sa radom motor. Ako se doda automat potrebno je skinuti fabrički automat.

Provera curenja vazduha pod pritiskom na instalaciji

Pošto je ovde reč o vazduhu pod pritiskom veoma lako se desi da vazduh procuri na spojevima. Ponekad se može čuti zvuk ili se rukom osetiti gde vazduh prodire. Kod manih curenja vazduha teže se primečuje, tu se može staviti razređeno sredstvo za pranje sudova. Usled curenja vazduha stvaraju se mehurići.

provera curenja vazduha
provera curenja vazduha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *