Vrste kvarova

Postoji više načina na koje funkcionišu slavine za vodu. Ovde će biti opisan model slavine sa jedmom ručicom za toplu i hladnu vodu. Kvarovi na ovim slavinama nastaju najčešče usled upotrebe tj. istekao vek trajanja. Predviđena salba tačka im je uložak od plastike koji oderđuje koje koliko vode će pustiti u česmu. Kvarovi mogu da budu da voda curi kod ručice ili ne curi na slavini kad se pusti voda ili non stop curi.

Rastavljanje slavine za vodu

Pre početka rastavljanja potrebno je zatvoriti vodu u dolazu, a ako je moguče i toplu vodu.

Za rastavljanje nam je potrebno šrafciger, mali ibus ključ, vodovodarka klešta ili veči vilasti ključ, a mogu da posluže i kombinjerke.

Prvo je potrebno da uklonimo šrafcigerom deo koji nam pokazuje na koju stranu je topla i hladna voda. Ovaj čepić se nalazi ispod ručice. U ovoj rupici čemo pronači šaraf koji se odvrče obično inbusom ili šrafcigerom. Ovaj šaraf je dovoljno popustiti ne moramo ga skroz izvrtiti. Svlačimo ručicu.

Sledeće je da skidamo presten koji se odvče jačim stiskom ruke, ako ne onda kleštima koja je poželjno umotati u krpu kako nebi oštetili.

Ove nailazimo na veču maticu. Ako voda curi na ručici verovatno je popustila matica i nju je potrebno onda pritegnuti. Pritezanje je potrebno uraditi osečajno kako nebi pukao uložak.

Skidanjem ove matice oslobađa se uložak koji prosto vadimo napolje. U rupu uloška je poželjno postaviti neku krpu ili sunđer kako voda iz bojlera nebi krenula da pršti.

Možemo probati popraviti uložak. Kod njega mogu gumice da ispadnu iz ležišta.

Najpuzdanija je zamena uložka. Pri kupovini uloška treba obratiti pažnu da kupimo isti model, jer postoji više tipova.

razni ulošci
razni ulošci

Satvaljanje slavine ide suprotnim redosledom od rastavljanja.

Počitajte Dogradnja vodovodnog i kanalizacijonog priključka ili neke druge uvezi vodovoda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *