Ustanoviti kvar

Kada je kabel oštećen može izazvati nezgodu da vas tresne struja. Uključite uređaj, a on ne radi pokušajte da drmnete kabel i sam uređaj da bi ste locirali kvar i utvrdili da nisu eventualno oštežene četkice. Posle vizuelnog pregled ako nismo uspeli nać oštećene možemo nežno provrlačenje kroz ruku kabla da osetimo gde je deformisani na kablel, tu je verovatno oštećen.

Različiti pristupi popravki

Ako bi kabel bio oštećen negde na sredini poprakabi bila jednostavno presecanje tu. Pa se oblankuji i spoje krajevi nakon čega se izoluje svaki spoj.

Pošto u ovom slučaju kabel je oštećen na samom ulazu u uređaj pristupićeno skračivanju kabla od smog prekidača.

Rastavljanje bušilice

Da bi sanirali kvar potrebo je rastaviti bušilicu. Prvo skidamo gumenu dršku zavlačenjem šracigera, jer je ona postavljne po principu klik patenta.

Posle ovog pristupamo odšarafljivanju šarafa. Prvo sve svi šarafi malo popustimo pa ih tek onda izvrtimo skroz kako bi pritisak se raspodelio po kučištu ravnomerno, da nebi došlo do pucanja kučišta. Prilikom vađenja šarafa redom ih vadimo i salžemo kako bi pri vračanju znali redosled jer se razlikuju po veličaini navoju i dužini šarafa.

Kad su svi šarafi izvađeni zavlačimo šrafciger između kučišta bušilice i rastavljamo postepeno povlačeći šrafciger. Uvek do ne rastavljenog dela kučišta bušilice.

Pošto se kučište otvara ispada i taster za kočenje što nije problem.

Oslobađamo kabel od kučista pri samom ulazu u bušilicu odvtanjem dva šarafa. Vadimo preidač. Na prikidaču u ovom slučaju ulazne žice su pričvrščene šarafima, pa ih odvrtanjem i oslobađamo.

Pošto smo odvoili kabel možemo ga zamenuti, a u ovom slučaju ćemo ga popraviti skraćivanje. Sečemo tik iza oštečenog mesta tako da taj odsečeni deo bacamo. Seči možemo nožem, skalperom, kleštima ….

Pošto smo odsekli vršimo blanovanje žice i to treba da ispadne odprilike kao što je bilo pre. Prvbo se skida zaštita za obe žice i ako nemate blankerice( klešta za skidanje izolacije) možete koristiti nož ili skalper. Nožem se nežno zaseče izolacija u krug i onda se savja kako bi izolacija pukla po celom obimu. Pošto je izolacija pukla po celom obimu svlači se. Najviše možete svuči bez veće poteškoća oko 4 cm izolacije. Ako trebate duže parče da oblankujete kao ovde onad to radite postepeno 4cm pa još 4cm i tako dalje.

Sad pristupamo skidanje izolacije na žici pojedinačno i to tereba da bude od 1 do 3 cm. Postupak je kao mlopre opisa. Po skidanju izolacije licnasti kabel se uvrne kako nebi licne bile razbacane. Radi boljeg kontakta oblankovani deo žice možemo prevrnuti na pola i opet ga uvrnuti kako bi bio deblji i jednoobrazan, a na ovaj način dobija se bolji kontakt.

Sledi vačanje kabla u prekidač i pazite prilikom postavljanja kabla na njegovu putanju kako kučište ga nebi piklještilo. Poženjno je i ojačati kabel gde izlazi iz kučišta kako se nebi ponovo oštetio.

Naravno kada je bušilica već rastavljena poželjno je je očistiti, izduvati i podmazati.

Satavljane ide suprotnim redosledom od rastavljanja.

Pogledajte neke nsše druge članke o popravkama.

popravka bušilice
popravka bušilice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *