Ventilatori i posledice neispravnosti

Popravka neispravnog ventilatora kompjutera ili nekih drugih ventilatora od 12V i slične snage je neisplativa i kratkorošno rešenje. Ponekad ne može da se nabavi u doglednom vremnu odgovarajući ili iz nekog drugog razloga pa je potrebno ih popraviti.

Gde se nalaze ventilatori

Ovi ventilatori se nalaze u kompjuteru na njamanje 3 mesta i to:

  • Na samom CPU
  • Na GPU (barem jedan ili više)
  • U samom napajanju.

Mogu se nalaziti i na samom kućištu računara ili na nekim drugim komponentama.

Takođe se mogu se naći i na nekim drugim uređajima kojima je potrebno dodatno hlađenje.

Posledice neipravnih ventilatora

Neispravni ventilator uzrokuje veće zagravanje same komponente, pa ona samnjuje svoj kapacitet tj, ne daje svoj maksimum. Može doći i do pucanja tj. prestanja rada same komponente ili celog kompjuter. Pojavljuje se plavi ekran ili slično.

Isto važi i za bilo koji uređaj koji koristi ventilator, a da je on neispravan( pa i kod motora na unutrašnje sagorevanje).

Detekcija neipravnog ventilatora

Ustanovljavanje neispravnog ventilatora obično je lak posao. Kada je komponenta vruća, a ventilator se ne vrti. Plopreli se teško okreću, pazimo da pri pokušaju okretanja poperela nas ne udari ili da ga ne slomijemo. Ventilator se vrti, ali nedovoljnom brzinom, ovakvi ventilatori su bučniji nego što bi trebali ili ispušataju čudne zvuke.

Popravka neispravnog ventilatora kompjutera

Prvo je potrebno proveriti da se nešto nije uplelo (kao na primer dlaka) i zaglavilo ventilator. Ventilator može da uspori ili se zaustavi od prevelike količine prašine. Tekst o čiščenju kompjuter kao i tekst o čiščenju i održavanju samog GPU i CPU.

Rastavljanje neispravnog ventilatora kompjutera

Pošto smo skinuli ventilator sa komponente sledi rastavljanje. Prvo se skida nalepnica sa dna ventilatora. Postoje ventilatori koji tu imaju gumeni čep kao zaštiti, a nekima se vidi odma osovinica.

Kapanjem silikonskog ulja na osovinicu i razrađivanje ploprelima osovinice možemo privremeno popraviti ventilator. Ovo ako proradi je jako kratkoročna popravka zato bi preporučio dalje rastavljanje.

Sledi skidaje zeger osigurača sa osovinice koji može biti pastični ili metalni. Pošto je reč o sičušnom delu treba obratit pažnju i zaštititi da ne odleti i izgubi se.

Nakon ovog sledi izvlačenje ploperela sa osoinom. Ovo terba nežno odraditi kako nebi nešto oštetili.

Postoje 2 tipa ventilatora i to ventilator sa rukavcem i sa kugličnim ležajevima. Kod ventilatora sa kugličnim ležajevima teba obratiti pažnju da nam kuglice ne pobegnu pri rastavljanju.

Potrebno je sa osovinice i sa uutrašnosti statora tj, uloška ili sa kuglica skinuti prljavštinu. Najbolje krpicu ili čepiče za uši umoćiti u benzin i trljanjem skidati nečistoču.

Po čiščenja sledi nanošenje grafitne masti u takom sloju, da kad se satavlja ne bude previše viška.

Satavlja se suprotno od rastavljanja.

Pročitajte neki drugi tekst o poptavkama ili o održavanju računara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *