Simptomi koje pokazuje pokvarena veš mašina

Mašina za prenje veša kad se stisne dugme za uključivanje rada, ne radi ništa, a kontrolna lampica da je uključena veš mašina svetli. Trebala bi da počne da pušta vodu u bubanj, ali se to ne dešava.

Dijagnostika kvara veš mašine

Da bi veš mašina počela sa radom potrebna joj je struja i voda. Pošto svetli kontrolana lampa znači da ima struje. Voda je otvorena što znači da dolazi do nje. Kvar je unutar nje može biti da programataor ne daje struju elektro ventilima za vodu ili elekto ventili ne reaguju na pobudu koju su dobili od programatora. Ne čuje se ni klik u zadnjem gornjrm delu gde ulazi voda, a elekto ventl bi trebalo da se čuje.

Rastavljanje veš mašine

Pošto se i programator i elekto ventili za puštanje vode nalaze u gornjem delu veš mašine pristupamo skidanju poklopca. Obavezno pre rastavljanja isključimo iz struje i isključimo vodu. Gornji polopac se skida odvrtanjem dva šarafa od pozadi.

Pošto smo odvrnuli šarafe gornju ploču povlačimao malo prema nazad da bi se ižljebila i skidamo poklopac.

Popravka kvara

Elektro ventil za puštaje vode se nalazi sa unutrašnje stran veš mašine tamo gde ulazi voda.

Ukljuiči se veš mašina u struju i proveri se ispitivačem ili unimerom dali dobijan struju. Ako ne dobija struju problem je u njemu. Obično je u pitanju kontakt pa je poželjno pregledati kontakte i očistiti. Može se desiti da ventil zaglavio tu ponekad pomaže blago udaranje. Ako je blago udaranje pomoglo u otklnjanju kvara to jeo nda privremeno rešenje, jer če se veovatno isto desiti ponovo i poželjo je da što pre izvršiti zamenu elektro ventila.

el ventil za vodu
el ventil za vodu

U slučaju kvara programatora može privremeno rešenje popravke da bude čiščenje kontakta, pa i više puta energično okretanje programatora može ponekad da pomogne.

Sasavljanje veš mašine ide suprotno od rastavljanja.

Pročitajte neke druge tekstove o popravkama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *