Šta je dotakni motor

Dvotakni motori rade na mešavinu benzina i ulja jer nemaju karter u kojem se nalazi ulje već se podmazivanje vrši preko benzina. Klip ne radi 4 takta već dva samo 2. Ovakvi motori su uglavnom manje kubikaže i kriste se u sledećim mašinama : kosilice za travu, motorna testera, manji motokultivatori, prskalice za voće, trimer za sećenje trave, manji motocikli i td.

 

Startovanje

Kod ovakvih motora kad ga palimo u hladnom stanju uključi se sauk ako ima sisicu za benzin napumpamo 1 do 3 puta. Ručici za gas se postavi pritisnut polu gas i povlačimo kanap za paljenje. Kad je upalio može da dai od 1mind do 3min kad vraćamo sauk i dodavanjem malo gasa iskljušujemo polugas.

gasoline puncturesauk
gasoline puncture sauk

Dvotaktni motor neće da upali

Detektovanje problema kada je struja u pitanju i presisano gorivo

Dali svećica baca varnicu detektujemo tako što je izvadimao. Vađenjem svećice moćemo videti u kakvom je stanju, ona treba da je smedje braun boje. Ako je jako ćadjava očistimo je žičanom ćetkom, pošto benzin sagoreva sa uljem ona se uprlja, pogotovo treba da odstranimo prljavštinu između 2 elektrode. A ako je vlažna, upaljačem je spalimo. Vratimo na kabel i postavimo da navoj dodiruje metalni deo hladnjaka pa progurbalamo da vidimo, da li baca varnicu. Kada je svećica bila vlažna obavezno bez postavljene svećice progurblamo, jer je verovatno motor presisao gorivo, pa se na pvaj način izbacuje višak. Vraćamo svećicu i palimo.

spark plug
spark plug

Motor ne dobija gorivo

Da dvotaktni motor ne dobija gorivo možemo videti po svećici da je suva. Ako ni u sisici nema benzina to znači da ni karburator ne dobija gorivo. Ako sisica zviždi pri pritiskanju znaći da od nje pa do karburatora je problem. Proverite da negde ne curi gorivo kao i da se filter u rezervoaru nije zaglavio ili isprljao pa ne može da povuče benzin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *