Razlozi za posešavanje vrata električne gitare

U principu razlozi za podešavanje vrata električne gitare su isti kao kod akustične. Preporučio bi vam da pročitate članak o Štelovanje vrata akustične gitare.

Svaka elekrična gitarea ima šipku koja ide kroz vrat i ona se može podešavati.

Vrat el. gitare se šteluje kada žice ne idu uz vat, ili su previše blizu ili suviše daleko od vrata elekrične gitare.

Gde se šteluje vrat elekrične gitare

Od tela do glave kroz vrat gitare prolazi šipka koja pomaže vratu u otporu žica tj. drži da žice budu uvek pravilno udaljenje od vrata i zategnute.

Kod elekrične gitare obično na glavi postoji poklopac koji treba skinuti kako bi se došlo do šarafa za štelovanje. Ima modela kojima se ova šipka šteluje na telu električne gitare.

Potreban alat za podešavanje vrata elekrične gitare

Potreban nam je mali šrafciger da bismo skinuli poklopac na glavi elekrtične gitare.

Ključ 9mm najbolje gedora za podešavanje šipke u vratu ili inbus 5 zavisi od modela.

I eventualno veliki šrafciger za zatezanje šarafa pozadi ako postoje.

Time needed: 20 minutes.

Postupak podešavanje vrata električne gitare

 1. Glava električne gitare

  Popuštamo žice okretanjem čivije
  poklopac na glavi

 2. Popuštanje žica

  Da bismo imali pristup poklopcu na glavi električne gitare prvo moramo da popustimo žice ili da ih skroz uklonimo.popusteni sarafi

 3. Žice se popuštaju na glavi vrtenjem čivija

  Ovako izgledaju popuštene žice na elekrtičnoj gitaripopustanje zica

 4. Odvtimo šarafe

  Za ovo je potreban manji odgovarajući šrafciger.skidanje poklopca

 5. Odvrnut šaraf na poklopvu

  Zavisno od šarafa potreban je odgovarajući šrafcigerodvrnuti sarafi poklopca

 6. Poklopac

  Skinuti poklopac zaštite šarafa na glavi gitare. poklopac sa sarafima

 7. Mesto štelovanja vrata

  Šaraf koji okrećemosklonjen poklopac

 8. Od napred pogled na mesto štelovanja

  sa skinutim poklopcemmesto sarafa

 9. Postavljamje ključa

  Ima modela gitare gde ide inbus ključ
  stelovanje vrata

 10. Ključem se malo okreče ne sme da se pretera

  Nežno
  stelovanje vrata 2

 11. Zatezanje vrata

  Zatežemo šaraf na šipci vrata električne gitare
  zarezanje vrata

 12. Popuštanje vrata

  Popustamo i šaraf na šipci vrata gitare
  popustanj vrat gitare

 13. Ojačanje spoja tela i vrata električne gitare

  Poleđina gitare
  periteyanje zadnjeg dela

 14. Pritezanje ojačanja

  Nemaju sve gitare
  stezanje zadnjeg dela vrata

Satavljanje se lako samo radite suprotno od rastavljanja. Posele ovog potrebno je postaviti žice.

Kod izvedbe gde je inbus princip je isti.

Posle vraćanja poklopca na glavi sledi vraćanje i zategnuti žice, naravno i naštmovati ih.

Moguće je vrat podesiti i sa postavljenim žicama, ali je mnogo teže.

Provera pravilno podešenog vrata vrši se vizuelno i proverava se na žicama.

Pročitajte neki drug tekst o gitarama ili popravkama.

diyany.net Početna » Blog B » Popravke » Podešavanje vrata električne gitare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *