Zašto postavljati šifru na WiFi

Postoje javne mreže koje nemaju zaštitu na WiFi-ju na njima je velika mogućnost nalaženja virusa u samom emiteru(ruteru). Osim mogućnosti skupljanja mnogo ljudi na vašu wifi mrežu i tako je usporavaju postoji mogućnost zloupotrebe nekih procesa (napad) preko vašeg wifija i tako vas dovode u nezgodan položaj. Postoji više zaštita pristupa wifi-ja kao dozvola samo pojedinim uređaja preko MAC adrese ili pristup svakom ko ima lozinku.

Različiti ruteri

Ruteri se razlikuju po jačini signala koji emituju, kao i frekvencija na kojoj emituju kao na primer 2,5 MHz ili 5MHz ili oba. Ima razlike i koji ulazni sistem podržavaju kao na primer ulaz za telefon, ADSL, optički kabel i td.

Pristup podešavanjima rutera

Bez obzira koji tip ruter imamo pristup im je isti. Podešavanjima rutera se pristupa preko pretraživača ( Chrom, Firefox i td.). Na poleđini rutera je upisana adresa koja se unosi u pretraživač. Ovde se nalazi i korisničko ime i lozinka.

Adresa koja se unosi u pretraživač je obično http://192.168.1.1 Postoji mogućnost da to nije jedini ruter na mreži, brojevi 1 se ona mogu zameniti sa 0 ili 2 oba ili samo jedna.

Korisničko ime i lozinka važe ako nije izmenjeno.

Resetovanje i snimanje trenutnih podešavanja rutera

Pri ulasku u podešavanjima rutera poželjno da odemo na stavku u meniju System Tools, gde odabiramo postavku Beckup & Restor kako bi za svaki slučaj sačuvali trenutna podešavanja. Ovde izaberemo gde ćemo snimiti podešavanja rutera. Takođe možemo ovde resetovati ruter na fabrička podešavanja.

Postoje ruteri koji na sebi imaju dugme za mehaničko resetovanje celog rutera ili samo WiFi-ja.

Promena i unos šifre WiFi-ja

U meniju odaberemo stavku Basic settings podmeni Wireless. Od ovde ponuđenih podmenija izaberemo Wirless setting gde unosimo potrebne parametre.

Pod stavkom SSID unosimo ime WiFi mreže kako će se zvati. Kod Moda potrebo je da omogućite Route Radio i SSID Brosdcast, dok Bridges da nije omogućen. Preporučio bi vam podešavanja kao na slici. U polje Radius password unosite lozinku koja će se koristiti za pristup WiFi-ju. Nakon unosa svih podataka naravno potrebno je snimiti.

Sa ovim su gotova podešavanja rutera i jednostavno se izlogujete ili napustite ovu stranu i ona će vas logologovati posle nekog vremena.

Posle svakog resetovanja potrebno je neko duže vreme oko 5min da ruter se pokrene. Pokreče se tako što se pale lampica po lampicu. Kad radi neke lampice svetle, a neke trepere.

Pogledajte neki drugi tekst o kompjuterima.

diyany.net Početna » Blog B » Kuća » Podešavanje šifre za Wifi na ruteru

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.