Zašto postvljati šifru na WiFi

Postoje javne mrže koje nemaju zaštitu na WiFi-ju na njima je velika kogučnost nalaženja virusa u samom emiteru(ruteru). Osim mogućnosti skupljanja mnogo ljudi na vašu wifi mrežu i tako je usporavaju postoji mogučnost zlouptrebe nekih procesa(napad) prko vašeg wifija i tako vas dovode u nežgodan položaj. Postoji više zaštita pristupa wifi-ja kao dozvola samo pojedinim uređaja preko MAC adese ili pristup svakom ko ima lozinku.

Različiti ruteri

Ruteri se razlikuju po jačini slignala koji emituju, kao i fekvencijae na kojoj emitiju kao na primer 2,5 MHz ili 5MHz ili oba. Ima razlike i koji ulazni sitem podržavaju kao na primet ulaz za telefon, ADSL, optički kabel i td.

Pristup podešavanjima rutera

Bez obzira koji tip ruter imamo pristup im je isti. Podešavanjima rutera se pristupa preko pretraživača ( Chrom, Firefox i td.). Na poleđini rutera je upisana adresa koja se unosi u pretraživač. Ovde se nalazi i korisničko ime i lozinka.

Adresa koja se unosi u prepretraživač je obično http://192.168.1.1 Postoji mogućnos da to nije jedini ruter na mreži, brojevi 1 se ona mogu zameniti sa 0 ili 2 oba ili samo jedna.

Korisničko ime i lozika važe ako nije izmenjeno.

Resetovanje i snimanje trenutnih podešavanja rutera

Pri ulasku u podešavanjima rutera poželjno da odemo na stavku u meniju System Tools, gde odabiramo podstavku Beckup & Restor kako bi za svaki slučaj sačuvali trenutna podešavanja. Ovde izaberemo gde ćemo snimiti podešavanja rutera. Takođe možemo ovde resetovati ruter na fabrička podešavanja.

Postoje ruteri koji na sebi imaju dugme za mehaničko resetovanje celog rutera ili samo WiFi-ja.

Promena i unos šifre WiFi-ja

U meniju odaberemo stavku Basic settings podmeni Wireless. Od ovde ponuđenih podmenija izaberemo Wirless setting gde unosimo potrebne parametre.

Pod stavkom SSID unosimo ime WiFi mreže kako će se zvati. Kod Moda potrebo je da omogućite Route Radio i SSID Brosdcast, dok Bridges da nije omogućen. Prporučio bi vam podešavanja kao na slici. U polje Radius password unosite lozinku koja će se koristiti za pristup WiFi-ju. Nakon unosa svih podataka naravno potrebno je snimiti.

Sa ovim su gotova podešavanja rutera i jednostavno se izlogujete ili napustite ovu stranu i ona će vas izlogovat posle nekog vremena.

Posle svakog resetovanja potrebno je neko duže vreme oko 5min da ruter se pokrene. Pokreče se tako što se pale lapica po lampicu. Kad radi neke lampice svetle, a neke trepere.

Pogledajte neki drugi tekst o kompjuterima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *