Razlozi lepljenja unutrašnje gume bicikle

Kada se guma na bicikli probuši potrebno je spoljašnju gumu prekontrolisati i uklioniti uzrok bušenja gume. Unutrašnju gumu je potrebno zalepiti ili zameniti. Najbolje je ako lepimoe kod vulkanizera. Ovde neće biti opisan taj deo več lepljenje ručno.

Rastavljanje točka i vađenje unutrašnje gume

Detaljan opis skidaja točka bicikla i zamene unutrašnje gume pročitaje u tim tekstovima. a ovde možete pročitati sve tekstove o popravi bicikla.

Lepljenje unutrašnje gume bicikle

Pošto je unutrašnja guma skinuta potrebno je prvo loicirati rupu. Da lociramo rupu prvo naduvamo samu unutrašnju gumu sa zatvorenim slepom ventilom. Ako je rupa veća može se locirati odmha. Manja rupa na unutašnoj gumi bicikle se teže uočiti. Da bi pronašli manju rupu potrebno gumu potopiti u vodu. Naduvanu gumu u vodi okrećemo kako bismo našli gde pušta mehurove. Kada se locira rupa označi kredom ili hemiskom.

Pošto se unutrašmja guma osušila potrebno je pripremiti fleke kojom ćemo prekriti rupu. Fleku možemo koristiti kupovnu, a ako ne isečemo je od druge unutrašnje gume. Fleka treba da pokrije rupu i još treba da je veća za 1cm sa svake strane. Kako se nebi lako odlepila fleka ne treba da ima čoškove već da je okrugla ili ovalna. Potrebno je kako sa fleke tako i sa mesta gde je rupa na unutrašnjoj gumi očistiti od prljavštine, masnoče i išmirglati kako bi bila blaogo rapava. Nanosi se lepilo za gume na celu površin fleke i na unutrašnju gume gde će se staviti fleka. Sačeka se 2 do 5 min da se lepilo malo osuši. Postavlja se fleka na unutrašnju gumu i dobro se protlja. Preko fleke postavljamo tanak najlon i sa gornje i donje strane postavljamo ravne dasčice koje pritiskamo mengelema ili stegom.

Posle 30min do 2h lepilo je uhatilo i pristupamo oslobađanju unutrašnje gume bicikle od daščica i stege. Skidamo najlon i guma je spremna za postavljanje u točak.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *