Smanjivanje više digtalnih slika

Razlozi smanjivanja digitalne slike

Slikanjem digtalnim fotoaparatom ili momilnim telefonom želimo da kvalitt slike bude što bolji tako da se slikaju u visokim rezolucijama koje kasnije uglavnom nisu potrebne. Za slanje e poštom ili skladištenje na neke druge uređaje nije nam potrebna slika velikog formata pa ih možemo snajiti, a da ne gubimo na prikazu. Ujedno sve  slike mogu postati istog formata.

Oznalčavanje slika

Označimo sve slike koje hoćemo.

  • Sa tasterom CTRL držeči i pritiskom na A označavamo sve slike.
  • Pritiskom i držanjem levog tastera na mišu i prevlačenjem preko stvaramo kvadrat unutar koha su izabrane slike.
  • Držimo pritisnut taster CTRL i sa mišom kliknemo na željene slike kako bi ih izabrali željene slike koje ne moraju biti jdna do druge.

Smanjenje slike u KB na Windovsu i korekcija veličine kako bi sve bile iste veličine

Ovo radi u Win7 i Win10 a trebalo bi i u svum ostalima.

Kursorom miša odemo na označenu sliku stisnemo desni taster i pojavi nam se padajuči meni. U padajučem menijukursorom miša  dođemo do pošalji, pa na se pojavi novi meni ovde biramo e mailom.

otvaranje mail
otvaranje mail

 

Pojavljuje se mali prozor za priloge u kojem imamo mogućnost odabira veličina prekomponovanja izabranih slika. Ja bi preporučio 800×600.

datoteke za prilog 800
datoteke za prilog 800

 

Sad zavisi dali imamo email program.

  • Ako imamo onda nam se otvara email progam i u njemu se otvara pismo za slanje sa prilozima slika za slanje. ovde u pismu nije navedeno kome se šalje. Označimo slike i sa tehnikom copy-paste snimimo na željeno mesto.
  • Ako nemamo program za email onda nam se javlja poruka da nemamo program za emajil koju ne zatvaramo i ne diramo. Idemo na start dugme i u pretragu kucamo “%temp%“.  Odabiramo temp direktorijum i tu pronalazimo naše smanjenje slike koje pomoću metode copy-paste snimimo na željeno mesto. Kad ste snimili slike na ženjeno mesto možete zatvoriti poruku da nemamo email program.

Smanjenje slike preko intreneta

Posle gore navedenog načina možete smanjiti slku još i preko web starnice za smanjenje slika ili koristiti samo jedan metod.

Ja koristim stranicu https://imagecompressor.com/ a vi možete bilo koju sličnu na koju pošaljem sliku. Odabere se kavlitet slike  i  potom se slika skine kompresovana. Kad se odpskuje slika ima u mayivu dodatak mini. Maksimum u jednoj turi možete obraditi 20 slika.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *