Razlozi zamene slavine za vodu

Razlozi zamene tj, postavljanje nove slavine za vodu mogu biti različiti od kvara slavine ili estetcke prirode. Sve jedno koji je razlog postupak je isti. Postoje više vrsta slavina za vodu tj, baterija, ovde će biti opusana baterija koja se stavlja na zid i ima razdvojen dovod tople i hladne vode.

Na donjoj slici su i delovi koje bi trebali da dobijete sa novom slavinom za vodu.

Potreban alat

Za postavljanje nove slavine za vodu potrebna su vam vodovodarska klešta, a mogu poslužiti i neka druga univerzalna klešta, vilasti ključ 14, malo izolirke ili neke drugi materijal za zaštitu šarafa nove slavine . Preoručljivo je da imamo i spremno za svaki slučaj malo kudelje ili teflona za namotavanje navoja.

Skidanje stare slavine za vodu

Pre početka bilo kakvog rada potrebno je zatvoriti ventil za vodu pre slavine. Zatvara se ventil za hladnu vodu i toplu, posle toga se otvara slavina da voda iscuri. Pri baratanju sa ventilima nežno i osćajno, jer oni nisu često u upotrebi i lako se znaju da se pokvare. Ima slučajeva da puku pa štete bude veća od planirane.

Ključem odvrćemo šaraf na slavini kako bi je skinuli. Treba da pazimo da ne okrećemo i excentar, ako je razmak nove slavine isti. Postepeno se popušta priključak tople pa priključak hladne vode pa opet novi krug tople itd. dok se ne odvrti.

Montiranje nove slavine za vodu

Matice na novoj bateriji za vodu zaštitimo od oštečenje usled rada sa ključem, ako nije plastični ključa. Proverimo rastojanje nove slavine i excentara. Ako ostojanje nije odgovarajule excentar odvrčemo vilastim hljučem 14. Prodesimo excentre radi probe da vidimo na žejeno mesto i izvrtimo ih, a tom prilikom brojimo kliko krugova treba da uvrtimao. Ovde na slikama je primer loše urađene vodovdne mreže, pa je bilo potrebno produževanje excentra. Na navoj exentra koji ide u cev stavimo teflon ili kudelju u suprotnom smeru navoja. Teflon ima manu da prilikom uvrtanja moramo biti precizni ne dozvoljava odvrtanje, dok kudeljom malo može. Postavimo excentre.

Postavljaju se rozete. Rozete se postavljanju tako što se navrte na exentar skroz do zida. Na navojima ne mora da bude nanet teflon ili kudelja.

Proverimo dali su u slavini gumice. Zavrćemo postepeno jednu stranu pa drugu. Ne treba siliti već nežno zavrtati matice slavine, kad osetimo da teže ide stati.

Posle montiranja slavine otvaraju se ventili i ispituje se dali ima curenja vode na nekom neželjenom mestu. Ako curi na matici slavine ima kad pomogne blago dotezanje.

Da li na stari vodovod gde je slavina sa dva ventila može da se montira slavina sa jednim vetilom za tolu i hladnu vodu?

Da može, bez problema i nekih većih prepravki montira bilo koji tip slavine.

Gde se najčešče nalazi ventil za toplu vodu?

Ventil za toplu obično ima samo jedan i on je kod bojlera.

Kako sprečiti da prljavšina ošteti slavinu?

Postoje zaptivne gumice koje imaju u sebi filter i tako štite slavinu.

Cevi u zidu nisu paralelne pa slavine neće lepo da naiđe, kako da se reši ovaj problem?

Zavisi od veličine problema , stavljanjem jedne deblje gumice, a druga tanja ili postavljanjem nastavka ili specijalnim ecentrom…

Pročitajte neki drugi teks o vodovodu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *