Razlozi zašto štampač neće da štampa

Postoje razni razlozi zašto štampač neće da štampa, naješće nije neki mehanički kvar u pitanju već neki banalni u stvari softverske prirode. Evo nekih uzroka zašto štampač ne radi:

  • Nije uključen u struju ili povezan sa kompjuterom
  • Operativni sisteme ga nevidi iz nekog razloga
  • Nije odabran odgovarajući štampač
  • Dokument koji treba da se štampa je oštećen ili ne može da se obradi

Ove i slične kvarove možete detektovati jednostavnim štampanjem test papira. Test papir koji pokrećemo direktnom komandom na štampaču. Ova komanda se na većini štampača zadaje prilikom uključivanja štampača i dužim držanjem dugmeta za uključivanje/gašenje. Za svaki slučaj proverite uputstvo vašeg štampača kako se kod njega zadaje ova naredba.

Ako je odštampana test strana onda je u pitanju verovatno neki kvar naveden u prethodnom tekstu, a ako ne ostaje nedostatak mastila u toneru ili neispravan toner ili eventualno mehanički kvar kojim se ovde nećemo baviti.

Neispravan ili prazan toner

Toner ili kertridž je obično u štampaču razdvojen crni i kolor koji ima 3 boje. Imamo mogućnost softverska popravka štampača. Ako nam na ovaj način ne proradi ostaje vađenje tonera. Dovoljno je da izvadimo samo diskutabilan toner. Proces popravke ili dopune je isti i za crni toner i kolor s tim da kolor toner moramo sve 3 puta da uradimo ili na njemu samo diskutabilnu boju.

Toner ne štampa obično jer se istrošio ili kod InkJet štampača može biti razlog jer se osušio.

Elektro kontakti između tonera i štampača takođe znaju biti uzrok.

Kada indikatori pokazuju da ima mastila u tonerima a štampač ne štampa, ili štampa a izostavlja neke redove(linije), verovatno se mastilo osušilo kod InkJet štampača.

Popravka, dopuna ili zamena tonera

Prvo bi preporučio softversku popravku tonera.

Čišćenje glave tonera kao i elektro kontakata tonera sa štampačem.

Kod laserskih štampača je uglavnom dovoljno izvaditi toner i malo prodrmati kako bi se prah u toneru ravnomerno rasporedio po dužini tonera. Pazimo da ne prospemo prah iz tonera jer jako farba. Ovim smo dobili mogućnost štampanja još malo strana pa će biti potrebna dopuna ili zamena kertridža.

Dopuna inJekt tonera.

Za ovo vam je potrebno Vađenje tonera štampača.

Česta pitanja

Šta da radim, štampač neće da štampa?

Potrebo je utvrditi uzrok zašto ne štampa, a najbolje je ugasiti štampač pa resetovati kompjuter. Kad se kompjuter pokrenuo upaliti štampač i na njemu pritiskom na određeno dugme za štampu test strane.

Kako odšampati test stranu na štampaču?

Pritiskom i držanjem određenih tastera na štampaču se štampa test strana. Koji tasteri se stiskaju tj, drže zavisi od modela i marke štampača. Najbolje proveriti uputstvo za dotični štampač.

Dali je moguća popravka tonere?

Toner sa može popravljati kako softverski gde spada čišćenje, kalibracija tonera i td. tako i mehanička popravka tonera.

Pročitajte neki drugi tekst o popravci ioi o štampačaima.

diyany.net Početna » Blog B » Uncategorized » Kako popraviti štampač kad neće da štampa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.