Elektro instalacija u kući

Postavljanje elekričnih kablova u kući je posao koji se izvodi za duži period i pošto se kablovi obično sakrivaju da se ne vide potrebno je dobro razmisliti gde će ići prekidači, utičnice, rasveta i drugo. Ne treba zanemariti dobro predhodo prjektovanje kuda će ići kablovi, jer se tako može uštedeti, a veći problem može predstavljati postavljanje na loše mesto električnih elementata.

Osnove postavljanja električne instalacij

Za postavljanje elektične instalacije se koriste bakarne žice ne prepuručuje se da budu licnaste (sa puno tankih žica). Električni kablovi mogu biti sa 2, 3, i 5 žica, zavisno od koji aparati su predviđeni da se kasnije koriste. Debljina žice zavisi od toga za šta nameravamo kasnije da napajaju. Tako da se od osigurača kreče sa najdebljim, a za osvrtljenje pogotovo  u zadnje vreme kad se koriste štedljive sijalice od 15w i sl. postavljaju se mnogo tanji kablovi.

Žica žute boje sa zelenom linijom se koristi za uzemljenje tj. to je 0.

Utičnice se postavljanu na 60cm od poda ako je to moguće i zavisno od namene. Utičnice koje su podložne atmosverskom uticaju je kriste sa poklopcem.

utičnica za spolnu upotrebu
utičnica za spolnu upotrebu

Žice se vode pravaolinijski i vodoravno ili horizontaln, a ne dijagonalno. Kablovi se vode obično na 20cm od plafona. Zid se useca štemuje samo toliko da kabel stane. Tamo gde se kabel seče radi deljenja i spajanja se postavljaju razvodne kutije i one su na 20cm od plafona. Za spajanje žica se blankuje skida gumena zađtita za sve žice 5-7cm pa za samu ćicu od 2-5cm. U razvodnim kutijama žice se spajaju uvrčanjem kleštima i izoluju izolir trakom.

Kablovi koji se ne štemaju u zid treba da se vode kroz kanalice ili da imajusvoje nosače na 20-40cm sem za samonoseče kablove koji u sebi imaju žičanu saju koja ne provodi stuju već se oba nena kraja okače za nosča i zategmu.

pričvršivač kavela
pričvršivač kavela

Pogledaje post : Postavljanje elekrične izolacije za rasvetu

 

Pročitajte neke druge tekstove vezane za struju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *