Koliko često treba čistiti kompjurer

Kompjuter bi trebalo čistiti od prašine kad se zaprlja, jer ako ima prašine u njemu on se više greje i sporije radi, a i veća je veravotnoča da će se pokvari. Po nekoj praksi trebalo bi ga čistiti svakih 6 meseci, no to zavisi od sučaja do slučaja koliko je zaprljan.

Šta nam je potrebno za čiščenje kompjutera

Najbolje i najednostavnije je čistiti komjuter kompreorom onda ne moramo ni rastaviti skroz komputer. Pri ovakovom načinu čiščenja treba paziti ponekad znaju da otpadu komponente koje su ladno lemljene. Takođe treba obratiti pažnju i na kablove znaju da se izvuku i naprave kratak spoj. Ventilatore treba pridžati kako se od cimanja i velike brzine nebi oštetio kao onaj na procesoru tako i onaj u napajanju, a i neki na kučištu ako ga ima.

Ako memamo kompresor možemo čistitui i četkom za farbanje.

Ovde neće biti posebno opisano skidanje hladnjaka i ventilatora od GPU i CPU teks o tome možete naći OVDE.

Vađenje kablova od spolja sa kučišta kompjutera

Najbolje je pre rastavljanja jednog ciklusa vađenja kablova saslikati kako bi znali posle pouzdano vratiti kako je bilo.

Prvo i osnovno je da kompjuter isključi iz struje.

Isključujemo napajanje na prekidaču i vadima iz utičnice.

napajanje
napajanje

Vade se svi kablovi od pozadi kućišta i od napred, ako ih ima tako da ostane samo kućište bez i jednog utaknutog kabela.

Tastature i miš se razlikuju po boji i ako su po ostalom potpuno iste utičnice. U zadnje vreme ove utičnice su USB..

USB je sve jedno u koji se utakne ima i ih više komada.

U ovom slučaju ima 2 utčnice (LAN) za internet, jer na matičnoj ploči ne radi iternet pa je ubačena LAN kartica. Inače ima samo jedan i to na matičnoj ploči.

Audio kabel se utakne po boji zelena slušalice ili zvučnik, crvena je mikrofon ili po bojama ako je višesitemski zvuk.

Kabel od monitora je uaknut u GPU. Postoje matične ploče sa integrisanom grafičkim procesorom. Ako na ploči imamo utičnicu za monitor nju koristimo samo kada nemamo posebnu grafičku ploču, jer su ne obično mnogo bolje.

Postoje više model priključaka za monitor kao SVGA, HDMI, mini HDMI DIV-? …

Ratavljanje komjutera iz unutar kućišta

Prvo sa poleđine odvrnemo dva šarafa i skinemo stranicu kućišta kompjutera. Saslikamo kako bi mogli vratiti na mesto.

Napajanje procesora se nalazi na matičnoj ploči blizu procesora. Na nekim napajanima postojei samo jedan izvod sa 4 kabla onda se on utakne u utičnicu od 8 mesta tako da ostaju 4 mesta prazna. Samo na jedno mesto na jedan način može uči lako.

Kabelel za napajanje matiče ploče je sa puno žica i samo na jedan način moće ući lako.

Matična ploča radi sa jednim tipom memotije i samo ona može ući u podnožje. Stavlja se tako što se postavi jedan kraj, a odeđujemo koji po zarezima ma memoriji, treba da ogovaraju kad ulehnu zarezima na podnožju. Drugi ktaj stisnemo i treba da kaže klik. Možemo i paraleno da postavljamo onda obe strane treba da uskoče i čujemo klik. Vade se tako što se kopča sa strane otkači.

Ove kablove kod čiščenja ne moramo skidati, jer imamo prilaz sa jedne i druge strane. Ovde se nalaze spoj sa kučištem kao dugeme za start, reset prednji USB zvučnk LED HDD … Najbolje bi bilo posebno ih saslikati jer su zasebni kablovi mad na matičnoj ploči bi trebalo da piše koji gde ide.

Ovi prikljuci se koriste za napajanje HDD, SSD, DVD, nekih ventilatora … Mogu se sa lakočom utaknuti samo na jedan naćin.

Na prvoj slici se vidi na matičnoj gde se priključuje sata kabel. Ovim kabelom se povezuje matična ploča sa HDD, CD, SSD.

napajanje za GPU
napajanje za GPU

Jače grafičke karice imaju posebno napajanje. Utičnice u tima grafičkim katicama može biti sa 4 ili 6 kablova i to po dva puta ili kombinovano.

nastavci
nastavci

Postoje razni nastavci sa napajanja, ako napajanje nema te utičnice kako bi ih nadomestili. Nastavci ce obično koriste za grafičku karticu ili neki drugi uređaj.

Kabel kojim se obično napaja HDD ako sa jedne strane ima staru utičnicu žensku, a sa druge novu utičnicu zove se molex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *