Karakteristike kaljeve (crepane) peći

U kaljevu – crepanu peć se loži isključivo drvima ili ogrevom koji brzo gori, ne preporučuje se ugalj ili nešto što pušta mirise dok gori. Najpogodnije je ložiti tankim drvima. Kad se razvije dovoljna temperatura da se peć ugrejala zatvara se dole da se ugasi vatra, a kad se ugasila vatra zatvara se i gore kod izlaza iz peći, tj ulaska dima u dimljak. Dim pri ulasku u dimnjak bi trebao da je oko 180C. Dužina dimovodnih kanala u peći trebala bi da je za trećinu manja od dužine dimnjaka. Uzima se za meru da 1 ploča greje 1 kubni metar prostoije ne računajući donji red,

Tipovi čiščenja kaljeve – crepane peći

Potrebo je napomenuti da pored čiščenja peći potrebo je očistiti i dimnjak o tome možete čitati OVDE

Obim čiščenja peći zavi od od vrste ogreva sa kojim se ložila peć i naravno koliko vremena. Ako je drvo vlažno tj, sirovo potrebno je češče čistiti

 1. Malo čiščenje

  Satsoji od skidanja poklopca sa zadnje strane kaljeve – crepane peći i čiščenje kanala. Ovo je potrebno izvršiti jednom za sezonu grejaja.
  Tekst i uputsto kako izvršiti malo čiščenje peći možete pročitati OVDE

  oklopac na zadnjem delu kaljeve peći

 2. Srednje čiščenje peći

  U sednje čiščenje kaljeve – crepane peći podrazumevam malo čiščenje tj, skidanje zadnjeg poklopca i plus skidanje gornjeg dela radi temeljnijeg čiščenja kanala. Ovo čiščenje bi trebalo da se radi posle svake druge sezone upotrebe peći.
  Tekst i uputsto kako izvršiti malo čiščenje peći možete pročitati OVDE

  Gornji deo crepane - kaljeve peći

 3. Mali remont peći

  Ovde pored srednjeg čiščenja peći vršimo i popravke fugni kao i unutrašnjeg dela koji je ostećen pogotovo u delu gde gori vatra. Svake 5 god. upotrebe.

 4. Remont peći

  Ovde se vrši rastavljanje peći i ponovno satavljanje. Ovo bi bilo poželjno svake 10-te godine.

Potrebni materijal

Za ćiščenje crepene – kaljeve peči će nam tebati masna zemlja ili šamotno brašno ( cement) i staklena voda . A od alata veći šrafciger, špakna, četka ili metlica, manja kofa za gar, veće kofa za masnu zemlju, lopatica, najlon za zašitu prostorije, karton za zaštitu poda …

yellow earth
yellow earth

Još tekstova o grejanju.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *