Razlozi neispravnosti ketriđa

Najčešće razlog neispravnosti patrone tonera štampača je ne korištenje duži period štampača. Ovo se dešava jer se mastilo osuši u patroni.

Moguć je kvar i zbog prevelike količine štampanja, kada dolazi do začepljenja tj, nedovoljnog dotoka mastila.

Kada je moguća popravka tonera

Štampač ne štampa ništa na papir ili štampa nepravilno, a pretpostavljamo da ima još mastila. U svakom slučaju potrebno je prvo probati softverski popraviti štampač.

Popravka ketriđa

Prvo je potrebno izvaditi ketriđ iz štampača.

Ketriđ je potrebno sa navlaženom pamučnom krpicom alkoholom ili toplom vodom očistiti, prebrisati, kako deo za kontakte tako i mesto gde izlazi mastilo.

Možemo pokušati zagrevanjem mastila da osposobimo ketriđ. Za ovu metodu najbolje je koristiti fen za kosu.

Pritiskom papira na mesto za izlazak mastila dobijemo jasan tank otisak znači da je ketriđ očišćen i da je mastilo procurelo.

Kada ove metode nisu dale efekat možemo probati produvavanjem ketriđa. Za produvavanje možemo koristiti specijalnu napravu ili samo ustima.

Vakum pumpa se stavlja na izlaz mastila iz ketriđa i povlači kako bi se odstranio eventualni vazdušni čep.

Kod metode produvavanja ustima moramo paziti da se ne u farbamo. Za ovu metodu je potrebno skinuti gornju nalepnicu. Dopunjavani ketriđi imaju rupicu, a kao je nema potrebo je probušiti rupu ( pročitaj u delu dopuna ketriđa ). Postavljamo ovde usta i duvamo, možemo pistaviti tanku maramicu i preko nje duvati. Treba paziti da na izlazu kad krene i špricne mastilo ne padne i u farba neželjenu okolinu.

Posle ovog nam ostaje još da očistimo kontakte kako na ketriđu tako i na samom štampaču.

Ako usled ovih radnji i uspemo da oporavimo štampač da štampa to će nam pomiči samo za nekoliko strana svakako je potrebna dopuna ili kupovina novog ketriđa.

Pročitajte neke druge tekstove vezane za osposobljavanje štampača.

diyany.net Početna » Blog B » Kompjuter » Čišćenje InkJet patrona

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.