Koliko često i kako čistimo dimnjak

Na zaprljanost dimnjaka i kliko često ga treba čistiti utiče više fatora:

  • kao na primer koliko se koristi,
  • koliki je otvor u dimnjaku
  • dali se loži sirovim ili suvim drvima tj. vrta ogreva koji koristimo

I naravno i drugi faktori

Vrste – načini čišćenja dimnjaka

Čišćenje dimnjaka bi podelio u dve grupe i to malo čišćenje i veliko čišćenje dimnjaka.

Pod malim čišćenjem smatram kad se dimnjak čisti samo četkom za čišćenje dimnjaka. Ovo bi trebalo raditi zavisno od zaprljanosti dimnjaka dva puta godišnje pa do svake druge godine.

Veliko čišćenje dimnjaka je kad se vadi pepeo – gar iz dimnjaka i ono bi bilo preporučljivo godišnje jednom do svake četvrte godine zavisi od zaprljanosti dimnjaka,

Čišćenje dimnjaka četkom

četka za čiščenje dimnjka
četka za čiščenje dimnjka

Ovo čišćenje se radi i kad se radi veliko čišćenje. Uvek se prvo odradi čišćenje dimnjaka četkom.

Obično na poloivini dimnjaka ima otvor za čišćenje, a on se nalazi na tavanu. Ako je ovo slučaj dovoljno je da nam je četka dužine pola dimnjaka.

Pošto smo otvorili ovaj otvor u njega guramo četku za čišćenje nagore i guranjem i manjim povlačenje stižemo do vrha. Ovaj isti princip radimo i prema dola sve dok ne očistimo dimnjak.

Dimnjak koji nema u tavanu otvor potrebno je od napolje sa krova čistiti što je mnogo nezgodnije i opasnije. U ovom slučaju nam je potrebna četka dužine dimnjaka.

Veliko čišćenje dimnjaka

Donji otvoe na dimnjaku
Donji otvoe na dimnjaku

Na svakom dimnjaku bi u dnu dimnjaka trebala da budu vrata. Gar koja ne izađe iz dimnjaka pada i taloži se ovde. Moramo paziti ovo je jako prljav posao i gar može da leti svugde. Otvaramo ova vrata i vadimo gar napolje.

Pošto je čađ izvađena potrebo je spaliti dimnjak, za ovo nam je potrebno samo malo papira.

chimney burning
chimney burning

Još tekstova o grejanju.

diyany.net Početna » Blog B » Kuća » Domaćinstvo » Građevina » Činjenje dimnjaka

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.