Struja

Rastavljanje spoljašnjeg klima uređaja

Razlozi rastavljanja spoljnog dela klime uređaja Spoljni uređaj klime nalazi napolju najpodložniji je ekstremnom prljanj. Pošto ovde ima vlage i uvek je toplo pogodno je za razvijanje inskata kao što…

Continue Reading

Podešavanje šifre za Wifi na ruteru

Zašto postvljati šifru na WiFi Postoje javne mrže koje nemaju zaštitu na WiFi-ju na njima je velika kogučnost nalaženja virusa u samom emiteru(ruteru). Osim mogućnosti skupljanja mnogo ljudi na vašu…

Continue Reading

Pokvarena veš mašina, neće da se pokrene

Simtomi koje pokazuje pokvarena veš mašina Mašina za prenje veša kad se stisne dugme za uključivanje rada, ne radi ništa, a kontrolna lampica da je uključena veš mašina svetli. Trebala…

Continue Reading

Rastavljanje elektro prekidača, utičnica, rasvete radi krečenja i sl.

Zašto rastavljati prekidače, utičnice … Prilikom krečenja najedetaljnije se može obraditi zid, ako se skinu prekidači, utičnica i td. Mora se obratiti pažna prilikom rastavljanja da se nebi oštetili delovi…

Continue Reading