Vodovod i kanalizacija

Pokvarena veš mašina, neće da se pokrene

Simtomi koje pokazuje pokvarena veš mašina Mašina za prenje veša kad se stisne dugme za uključivanje rada, ne radi ništa, a kontrolna lampica da je uključena veš mašina svetli. Trebala…

Continue Reading

Dogradnja vodovodnog i kanalizacijonog priključka

Dogradnja vodovodnog priključka Planiranje i potrebe Kod izgradnje ili rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže jako je bitno da se predvide priključci koji će biti potrebni u kasnijem periodu. Izmena i…

Continue Reading